Paris, 1853

Năm 1853, ông Rogier và Mothes, các kỹ sư vệ sinh cung cấp cho Quân đội, Hải quân và Chính quyền công cộng, xuất bản tổng hợp những ý tưởng đổi mới của họ trong một cuốn sách về các thiết bị vệ sinh.

Họ thiết lập việc sản xuất thiết bị vệ sinh tại Paris, 20 Cité Trévise, và mở rộng hoạt động nhờ chất lượng sản phẩm và sự nhiệt tình của khách hàng.


Nhà máy sản xuất

Bí quyết cụ thể của họ, được truyền đi qua nhiều năm, được dựa trên triết lý sản xuất tập trung vào chất lượng cao và chú ý tối đa đến từng chi tiết.

Sự cam kết thực sự của họ đối với các phòng tắm truyền thống có thể được tìm thấy trong cảm hứng từ phong cách Art Deco, Belle Epoque, cho đến Victoria.

Di sản

Hôm nay, thương hiệu Rogier & Mothes dựa vào di sản lịch sử và kỹ thuật của nó, đồng thời xác định lại sự cân bằng mới giữa các phương pháp truyền thống và kỹ thuật sản xuất hiện đại.

Phòng tắm Rogier & Mothes nổi bật với phong cách cổ điển nhưng tinh tế, trường tồn với thời gian.
Rogier & Mothes không chỉ là thương hiệu Đặc trưng của các phòng tắm cổ điển, mà còn tự hào về di sản của nó, và hướng tới tương lai.